Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards
Meyers Billiards Meyers Billiards
Meyers Billiards BILARD ANGIELSKI  
Ósemka    

Dziewiątka    

Czternastka    

Snooker    

Bilard Angielski    

Karambol    CZĘŚĆ 1: WYPOSAŻENIE

1. Stół standardowy

(A) Wymiary pola gry
Obszar pola gry ograniczony czołami band wynosi 11 stóp 8.5 cala x 5 stóp 10 cali (3569 mm x 1778 mm), z tolerancją obu wymiarów +/- 0.5 cala (13 mm).

(B) Wysokość
Wysokość stołu mierzona od podłogi do najwyższej części band wynosi od 2 stóp 9.5 cala do 2 stóp 10.5 cala (851 mm do 876 mm).

(C) Wloty kieszeni
- Cztery wloty kieszeni znajdują się w narożnikach pola gry (dwa przy Punkcie Głównym, zwane kieszeniami górnymi i dwa przy Bazie, zwane kieszeniami dolnymi, oraz po jednym w środkach dłuższych boków pola gry, zwane kieszeniami środkowymi.
- Wymiary otworów wlotów do kieszeni muszą odpowiadać wzorcom autoryzowanym przez Światowy Związek Bilarda i Snookera (WPBSA).

(D) Linia bazy i baza
Linia przebiegająca w odległości 29 cali (737 mm) od czoła dolnej bandy i równoległa do niej nazywana jest Linią Bazy. Obszar pomiędzy tą linią a dolną bandą nazywany jest bazą. Linia Bazy należy do Bazy.

(E) Pole "D"
Pole "D" jest półkolem wpisanym w Bazę, o środku w punkcie środkowym Linii Bazy i promieniu równym 11.5 cala (292 mm).

(F) Punkty wyznaczone
Na podłużnej osi stołu określono cztery punkty wyznaczone:
- Punkt Główny, zwany Punktem Czarnym 12.75 cala (324 mm) od czoła górnej bandy.
- Punkt Centralny, leżący w połowie odległości między czołami band górnej i dolnej.
- Punkt Piramidy, zwany Punktem Różowym, leżący w połowie odległości pomiędzy Punktem Centralnym i czołem górnej bandy
- Punkt Bazy, zwany Punktem Brązowym, leżący na środku linii bazy.

Punkty wyznaczone
2. Bile

Bile wykonane są z tworzywa o zatwierdzonym składzie i mają średnice 52,5 mm z tolerancją +/- 0.05 mm oraz:
(A) powinny mieć jednakową wagę z tolerancją 0.5 g na komplet,
(B) bile lub komplet bil można wymienić za zgodą zawodników lub na podstawie decyzji sędziego.

3. Kij

Kij musi mieć długość nie mniejszą niż 3 stopy (914 mm) oraz nie może odbiegać od ogólnie przyjętych tradycyjnych kształtów i norm.

4. Przyrządy pomocnicze

Podpórki pod kije, długie kije (zwane wędkami), przedłużki i nasadki mogą być używane przez zawodników w celu poprawy pozycji kija przy uderzeniu. Dotyczy to zarówno przyrządów stanowiących wyposażenie stołu, jak i przyniesionych przez zawodników lub sędziego (patrz również Część 3 Punkt 18) Wszystkie przedłużki, nasadki i inne urządzenia pomocnicze muszą być zgodne z wzorem zatwierdzonym przez WPBSA.


CZĘŚĆ 2: DEFINICJE

1. Partia

Partia to okres gry od otwierającego uderzenia aż do momentu jej skończenia przez:
(A) zakończenie określonego czasu
(B) osiągnięcie przez zawodnika określonej liczby punktów
(C) decyzję sędziego, podyktowaną przepisami Części 4, Punkt 2

2. Mecz

Mecz jest określoną liczbą partii.

3. Bile

(A)Bila rozgrywająca czyli Bila Rozgrywającego
(B)Pozostałe bile: Bila Czerwona i Bila Przeciwnika, są bilami rozgrywanymi.

4. Losowanie

Formą wyboru otwarcia jest zagranie bili z pola 'D'w stronę górnej bandy. O rozpoczęciu partii zadecyduje zawodnik, którego bila znajduje się bliżej dolnej bandy.

5. Rozgrywający

Zawodnik, na którego przypada kolejność gry lub osoba rozgrywająca i pozostaje nim dopóki sędzia nie zadecyduje inaczej.

6. Zagranie

(A) Zagranie jest rozpoczęte gdy rozgrywający uderzy bilę rozgrywającą końcówką kija
(B) Zagranie jest prawidłowe gdy nie zostanie naruszony żaden z Przepisów gry.
(C) Zagranie nie jest zakończone, dopóki jakakolwiek bila znajduje się w ruchu.
(D) Zagranie może być bezpośrednie lub pośrednie.
- zagranie bezpośrednie jest wtedy, gdy bila rozgrywającego trafia inną bilę bez wcześniejszego kontaktu z bandą.
- zagranie pośrednie jest wtedy, gdy bila rozgrywającego ma kontakt z jedną lub więcej bandą przed kontaktem z jedną z bil rozgrywanych

7. Wbicie

Wbicie ma miejsce wtedy, gdy bila rozgrywana, po kontakcie z inna bilą i bez naruszenia niniejszych Przepisów, trafia do kieszeni.

8. Wbicie bili rozgrywającej

Wbicie bili rozgrywającej ma miejsce wtedy, gdy bila rozgrywającego, po kontakcie z bilą rozgrywaną i bez naruszenia niniejszych Przepisów trafia do kieszeni. Uderzenia te noszą nazwę Hazardów.

9. Hazard

Hazardem nazywane jest każde uderzenie, które nie składało się z kanonu, czyli:
- wbicie
- wbicie bili rozgrywającej
- dwa wbicia
- wbicie i wbicie bili rozgrywającej
- dwa wbicia i wbicie bili rozgrywającej

10. Kanon
Kanon ma miejsce wtedy, gdy bez naruszenia niniejszych przepisów, bila rozgrywającego uderzy dwie bile rozgrywane podczas jednego uderzenia.

11. Brejk

Brejk jest sumą punktów uzyskanych w prawidłowych wbiciach wykonywanych przez zawodnika podczas jednego podejścia.

12. "Bila w Ręce"

(A) Bila rozgrywającego jest "w ręce"
- przed rozpoczęciem partii
- kiedy została wbita do kieszeni
- kiedy została wybita poza stół
(B) Bila rozgrywającego pozostaje "w ręce"do momentu gdy
- zostanie prawidłowo zagrana z pozycji "Bila w Ręce"
- po popełnieniu faulu gdy bila rozgrywająca znajduje się na stole.
- jest wbita zgodne z zasadami określonymi w części 3, przepis 10 (C) lub 15 (C)
(C) Rozgrywający znajduje się w pozycji "Bila w Ręce"do momentu kiedy bila znajduje się w tejże pozycji.

13. Bila w grze

(A) bila jest w grze gdy nie jest w pozycji "Bila w Ręce".
(B) bile rozgrywane są w grze od momentu rozpoczęcia partii do chwili wpadnięcia do kieszeni lub wybicia poza stół.

14. Bila w Bazie

Bila jest w Bazie kiedy znajduje się na Linii Bazy lub pomiędzy tą linią a dolną bandą.

15. Wybicie poza stół

Bila jest wybita poza stół, gdy ostatecznie nieruchomieje poza polem gry lub kieszenią, albo jeżeli jest wzięta przez rozgrywającego gdy znajduje się w grze.

16. Chybienie

Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila rozgrywająca nie osiągnie kontaktu z bilą rozgrywaną.

17. Faul

Faul ma miejsce wtedy, gdy został naruszony jakikolwiek z niniejszych przepisów.

18. Punkt Zajęty

Punkt wyznaczony uważamy za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez dotknięcia innej bili.

19. Pchnięcie

Pchnięcie ma miejsce wtedy gdy końcówka kija pozostaje w kontakcie z bilą rozgrywającego kiedy:
(A) Bila rozgrywającego wykonuje już ruch do przodu lub
(B) kiedy bila rozgrywającego ma kontakt z inną bilą. Wyjątkiem jest przypadek, gdy bila rozgrywającego i inna bila prawie się dotykają a bila rozgrywającego trafia tę bilę pod bardzo małym kątem.

20. Punkt Zajęty

Przeskok ma miejsce wtedy, gdy bila rozgrywającego przechodzi nad dowolną częścią innej bili, dotykając jej, lub nie, z wyjątkiem przypadków gdy:
(A) bila rozgrywającego najpierw uderza bilę rozgrywaną, a następnie przeskakuje nad inną,
(B) bila rozgrywającego podskakuje i uderza bilę rozgrywaną, ale nie spada po jej przeciwnej stronie
(C) bila rozgrywającego po prawidłowym uderzeniu bili rozgrywanej przeskakuje nad nią po odbiciu się od bandy lub innej bili.


CZĘŚĆ 3: ZASADY GRY

1. Opis gry

Bilard angielski jest grą dla dwóch osób lub stron. Grę można scharakteryzować w następujący sposób:
(A) w użyciu znajdują się trzy bile: biała, żółta lub oznaczona biała, (dwoma lub więcej punktami dla identyfikacji) oraz czerwona.
(B) punkty zawodnik zdobywa wbijając bile: bile rozgrywane (przeciwnika lub czerwoną), rozgrywającą (swoją) poprzez kanon oraz kombinację tychże.
(C) punkty zdobyte w zagraniu są dodawane do punktów rozgrywającego.
(D) punkty karne za faule są dodawane do punktów przeciwnika.
(E) taktyka stosowana podczas partii polega na pozostawieniu obu bil rozgrywanych w polu bazy kiedy przeciwnik znajduje się w pozycji "bila w ręce", tak aby uniemożliwić uderzenie bezpośrednie.
(F) zwycięzcą partii jest strona lub zawodnik
- który pierwszy osiągnął ustaloną wcześniej liczbę punktów
- który w określonym czasie zdobył największą liczbę punktów.
- któremu partia została poddana
- któremu przyznano partię zgodne z zasadami określonymi w części 4, przepis 2.
(G) Zwycięzcą meczu jest partii jest strona lub zawodnik, który wygrał najwięcej partii lub, w razie remisu ten który uzyskał najwięcej punktów we wszystkich partiach razem.

3. Początek gry

Wybór białej bili i tego, kto rozpocznie partię może by dokonany poprzez losowanie lub w inny wzajemnie uzgodniony sposób.
(A) ustalony porządek pozostaje niezmieniony przez całą partię.
(B) czerwona bila znajduje się na Punkcie Głównym i pierwszy zawodnik rozpoczyna z pozycji "bila w ręce".
(C) Partia rozpoczyna się w momencie, gdy bila rozgrywającego zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z końcówką kija, oraz:
- kiedy zagranie zostało wykonane lub
- nastąpiło wyraźne określenie kierunku uderzenia bili rozgrywającej.
(D) jeżeli zła bila użyta jest do uderzenia otwierającego uderzenie jest unieważnione i partia musi rozpocząć się właściwą bilą. Po rozpoczęciu partii obowiązkiem rozgrywającego jest upewnienie się czy uderza odpowiednią bilę nawet wtedy gdy sędzia podał mu niewłaściwą bilę.

3. Sposób gry

Zawodnicy określają porządek gry poprzez losowanie lub inny wzajemnie określony sposób.
(A) tak ustalony porządek gry pozostaje niezmieniony przez całą partię.
(B) zawodnik lub strona otwierająca zmienia się w każdej partii podczas meczu.
(C) Partia rozpoczyna się w momencie, gdy bila rozgrywającego zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z końcówką kija, oraz:
- kiedy zagranie zostało wykonane lub
- nastąpiło wyraźne określenie kierunku uderzenia bili rozgrywającej.
(D) zagranie jest prawidłowe jeżeli nie zostanie naruszony żaden z niniejszych Przepisów., opisanych w punkcie 14.
(E) jeżeli bila rozgrywana zostaje wbita, ten sam zawodnik wykonuje następne zagranie, z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry, lub
(F) jeżeli wbita została bila rozgrywająca, lub bile się dotykają jak określa w części 3, przepis 13, zawodnik kontynuuje break z pozycji "bila w ręce".
(G) jeżeli rozgrywający w wykonanym zagraniu nie zdobywa punktów lub popełnia faul jego podejście kończy się.
(H) następny zawodnik rozpoczyna grę z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry, lub, w wypadku faulu ma dodatkową możliwość zagrania z pozycji "bila w ręce"oraz bilami rozgrywanymi ułożonymi jak wskazuje część 3, przepis 15(C).

4. Punktacja

(A) kanon, wbicie bili rozgrywającego, wbicie bili przeciwnika mają wartość dwóch punktów każde.
(B) wbicie bili czerwonej, wbicie bili rozgrywającego od bili czerwonej mają wartość trzech punktów każde.
(C) jeżeli w jednym zagraniu został zrobiony więcej niż jeden hazard lub kombinacja hazardów oraz kanon punkty zdobyte za każdy z nich się sumują.
(D) jeżeli w jednym zagraniu nastąpiła kombinacja wbicia bili rozgrywającej oraz kanonu punkty zdobyte za wbicie bili rozgrywającej wynoszą:
- trzy punkty, jeżeli czerwona bila została dotknięta jako pierwsza przez bilę rozgrywającego.
- dwa punkty, jeżeli bila przeciwnika została uderzona jako pierwsza przez bilę rozgrywającego,
- dwa punkty, jeżeli obie bile rozgrywane zostały uderzone jednocześnie.

5. Koniec partii i gry.

(A) W momencie upłynięcia wcześnie ustalonego czasu sędzia ogłasza 'CZAS'. Rozgrywający ma prawo dokończyć rozpoczęte zagranie i punkty zdobyte za nie zostaną dodane do punktacji rozgrywającego.
(B) Podczas gry do osiągnięcia przez zawodnika określonej liczby punktów, gra kończy się kiedy któryś z zawodników osiągnie lub przekroczy wymaganą liczbę punktów. Liczy się tylko wymagana do skończenia liczba punktów, nawet jeżeli zawodnik uzyskał brejk, którego dodanie do punktacji przekroczyłoby tę liczbę. Brejk zdobyty w tejże sytuacji zachowuje jednak swoją ważność.

6. Gra z pozycji "Bila w ręce"

Bila rozgrywającego, grana z pozycji "w ręce", musi być ustawiona w polu 'D' lub w dowolnym punkcie linii ograniczających pole 'D'.
(A) sędzia może odpowiedzieć czy bila jest prawidłowo ustawiona ( to znaczy czy nie znajduje się poza polem 'D'.)
(B) jeżeli końcówka kija dotknie bili rozgrywającego podczas jej pozycjonowania i sędzia jest pewien, że rozgrywający nie próbował wykonać zagrania, wówczas bila rozgrywającego nie jest jeszcze w grze.
(C) bila rozgrywającego musi być zagrana poza Pole Bazy. Jeżeli bila zetknie się z bilą rozgrywaną, która znajduje się poza Bazą, bila rozgrywającego jest traktowana jako zagrana poza Bazę nawet jeśli nie przekroczy jej linii.
(D) bila rozgrywającego musi wejść w kontakt z bandą lub bilą znajdującą się poza Bazą przed ponownym znalezieniem się w Bazie lub uderzeniem innej bili znajdującej się w Bazie.
(E) bila rozgrywającego może być zagrana od bandy znajdującej się w Polu Bazy zanim uderzy bilę znajdującą się poza Pole Bazy.
(F) jeżeli bila rozgrywana znajduje się w Bazie żadna jej część nie może być zagrana bezpośrednio z pozycji "bila w ręce", nawet jeżeli ta część znajduje się poza Polem Bazy.

7. Bila na Linii Bazy

Zapytany sędzia stwierdza czy bila znajduje się na Linii Bazy, w Bazie lub poza Bazą.

8. Ustawianie bil rozgrywanych

(A) Jeżeli bila czerwona została wbita lub wybita poza stół, ma być ustawiona na Punkcie Głównym (Czarnym) lub:
- jeżeli punkt główny jest zajęty, bila ma być ustawiona na punkcie Piramidy (różowym)
- jeżeli oba punkty Główny i Piramidy są zajęte, bila ma być ustawiona na Punkcie Centralnym (niebieskim).
(B) Jeżeli bila czerwona została wbita z punktu Głównego kolejno dwa razy i bez połączenia z innym kanonem lub hazardem, ma być ustawiona na Punkcie Centralnym.
- jeżeli Punkt Centralny jest zajęty, bila ma być ustawiona na Punkcie Piramidy
- jeżeli oba Punkty - Centralny i Piramidy są zajęte, bila ma być ustawiona na Punkcie Głównym.
(C) Po kolejnym wbiciu bili Czerwonej i bez połączenia z innym kanonem lub hazardem, bila ma być ustawiona dwukrotnie na Punkcie Głównym, potem raz na Punkcie Piramidy (jeżeli nie jest zajęty). Potem bila czerwona powraca na Punkt Główny.
(D) Zapytany sędzia udzieli odpowiedzi na pytanie ile wbić czerwonej z punktu miało miejsce.
(E) Bila, która znajduje się na punkcie, nie jest na punkcie jeżeli nie została tam położona.
(F) Jeżeli inna bila dotyka bilę, która jest położona na punkcie, bila ta nie jest już bilą położoną na punkcie nawet jeżeli fizycznie się nie poruszyła.
(G) zawodnik nie ponosi odpowiedzialności za błędy sędziego wynikające ze złego ustawienie bil na stole.

9. Ograniczenie kanonów

Liczba kolejnych kanonów, bez połączenia z hazardami jest ograniczona do siedemdziesięciu pięciu
(A) Po siedemdziesięciu takich kanonach sędzia ogłasza SIEDEMDZIESIĄT KANONÓW. Jeżeli sędzia nie ogłosił we właściwym czasie, że siedemdziesiąt kanonów zostało już zrobione, rozgrywający ma prawo do pięciu kolejnych kanonów po ogłoszeniu przez sędziego SIEDEMDZIESIĘCIU KANONÓW.
(B) Na życzenie rozgrywającego sędzia poinformuje ile kanonów zostało już zrobionych.
>
10. Ograniczenie Hazardów

Liczba kolejnych hazardów, bez połączenia z kanonami jest ograniczona do piętnastu.
(A) Po dziesięciu takich hazardach sędzia ogłasza DZIESIĘĆ HAZARDÓW. Jeżeli sędzia nie ogłosił we właściwym czasie, że dziesięć hazardów zostało już zrobione, rozgrywający ma prawo do pięciu kolejnych hazardów po ogłoszeniu przez sędziego DZIESIĘCIU HAZARDÓW.
(B) Na życzenie rozgrywającego sędzia poinformuje ile hazardów zostało już zrobionych.

11. Bila na krawędzi kieszeni

(A) jeżeli bila wpadnie do kieszeni nie będąc dotkniętą przez inną bilę, nie będąc jednocześnie elementem zagrania, jest ponownie ustawiana w poprzedniej pozycji i żadne związane z nią punkty nie są brane pod uwagę.
(B) jeżeli bila taka mogła być dotknięta przez jakąkolwiek bilę biorącą udział w zagraniu, to:
- jeżeli nie nastąpiło naruszenie niniejszych Przepisów, bile ustawiane są na poprzednich pozycjach i ten sam rozgrywający powtarza to samo zagranie lub wykonuje inne według własnego uznania.
- jeżeli nastąpił faul, bile ustawione są na poprzednich pozycjach i następny zawodnik ma do dyspozycji opcje jak po faulu.
(C) jeżeli bila balansuje chwilę na krawędzi kieszeni i następnie wpada do kieszeni, jest zaliczana i nie stawiana na poprzedniej pozycji.

12. Bila poruszona przez inne osoby niż rozgrywający

Jeżeli bila pozostająca w bezruchu lub poruszająca się zostanie poruszona lub zostanie zmieniony jej tor ruchu w sposób inny niż przez rozgrywającego, będzie ona ustawiona przez sędziego w miejscu zajmowanym poprzednio lub w miejscu, w którym powinna się ostatecznie zatrzymać.
(A) przepis ten dotyczy również przypadków, kiedy czynniki zewnętrzne lub inne osoby, za wyjątkiem partnera rozgrywającego, spowodują poruszenie bili przez rozgrywającego.
(B) zawodnik nie może być ukarany za poruszenie bili przez sędziego.

13. Bile dotykane

Jeżeli bila rozgrywającego dotyka inną bilę, czerwona zostanie położona na Punkcie Głównym, bila przeciwnika, jeżeli znajduje się na stole, zostanie położona na Punkcie Centralnym, zaś rozgrywający gra z pozycji "bila w ręce".

14. Faul

Faulami są następujące zagrania:
(A) uderzenie innej bili niż bila rozgrywająca
(B) uderzenie bili rozgrywającej więcej niż jeden raz
(C) uderzenie gdy zawodnik nie dotyka podłogi stopą
(D) gra poza kolejnością
(E) nieprawidłowa gra z pozycji bila w ręce, włączywszy uderzenie otwierające
(F) uderzenie bili gdy ta znajduje się w ruchu.
(G) spowodowanie przeskoku
(H) pchnięcie bili rozgrywającej
(I) spowodowanie wybicia bili poza stół
(J) zrobienie większej ilości hazardów niż piętnaście pod rząd
(K) zrobienie większej ilości kanonów niż siedemdziesiąt pięć pod rząd
(L) dotknięcie bili w grze inne niż dotknięcie bili rozgrywającej końcówką kija podczas wykonywania zagrania.
(M) uderzenia zanim sędzia ustawi bile na punktach wyznaczonych
(N) ominięcie wszystkich bili rozgrywanych przez bilę rozgrywającego.
(O) naradzanie się z partnerem, sprzeczne z zasadami podanymi w przepisie 17.
(P) gra niestandardowym kijem

15. Po faulu

Kiedy został popełniony faul, sędzia bezzwłocznie ogłasza FAUL.
(A) jeżeli rozgrywający nie wykonał jeszcze zagrania, jego podejście do stołu kończy się natychmiast.
(B) wszystkie punkty zdobyte w breaku przed ogłoszeniem faulu są zaliczane, ale rozgrywający nie otrzymuje punktów za żadną bilę wbitą w zagraniu, w którym został ogłoszony faul.
(C) Na wszystkie faule nałożona jest kara dwóch punktów ale rozgrywający nie może otrzymać kary wyższej niż dwa punkty. Dodatkowo następny rozgrywający ma możliwość gry:
- z miejsca gdzie zatrzymały się wszystkie bile. Jeżeli faul spowodowany był wybiciem poza stół bili czerwonej, bila ta ustawiona będzie na punkcie, na którym powinna się znajdować.
- z pozycji bila w ręce, bilą czerwoną na Punkcie Głównym oraz bilą przeciwnika na Punkcie Centralnym.
(D) jeżeli faul nie zostanie ogłoszony przes sędziego lub nie zostanie zareklamowany przez zawodnika oczekującego przed rozpoczęciem następnego zagrania, jest uznany za niebyły.

16. Po chybieniu

Jeżeli rozgrywający chybił w pozycji bila w ręce i żadna bila rozgrywana nie znajduje się poza Bazą, sędzia ogłasza CHYBIENIE. Kara dwóch punktów dodana zostaje do punktacji przeciwnika. Jakiekolwiek inne chybienie jest faulem.

17. Bilard z udziałem czterech zawodników

Strona, która wygrała losowanie, decyduje o rozpoczęciu meczu. Kolejność gry jest ustalona zostaje wraz z podejściem pierwszego zawodnika strony przeciwnej i pozostaje niezmieniona przez całą partię.

18. Użycie przyrządów pomocniczych

Rozgrywający jest odpowiedzialny za ułożenie na stole i zdjęcie ze stołu wszelkich używanych przyrządów pomocniczych.
(A) Rozgrywający jest odpowiedzialny za wszystkie przyniesione ze sobą do stołu przyrządy, w tym podpórki i przedłużki,, własne lub pożyczone (z wyjątkiem otrzymanych od sędziego) i jest karany za każdy faul spowodowany przez niego przy posługiwaniu się tymi przyrządami.
(B) Rozgrywający nie jest odpowiedzialny za przyrządy stanowiące standardowe wyposażenie stołu, dostarczone przez innych, w tym sędziego. Jeżeli wadliwość tego wyposażenia jest przyczyną spowodowania dotknięcia bili lub bil przez rozgrywającego, nie zostanie ogłoszony faul. W razie konieczności sędzia przywraca poruszonym bilom poprzednie ustawienie, zgodnie z punktem 12, rozgrywający, jeżeli jest w trakcie realizowania breaku, kontynuuje go bez ponoszenia kary.

19. Interpretacja przepisów

(A) stosowane w niniejszych Przepisach i Definicjach określenia użyte w męskiej formie osobowej należy traktować jako mające ten sam sens w formie żeńskiej.
(B) okoliczności mogą powodować potrzebę dostosowania Przepisów gry do osób niepełnosprawnych. W szczególności i na przykład w części 3, przepis 14(C) nie ma zastosowania do osób na wózkach inwalidzkich.
(C) jeżeli gra toczy się bez sędziego, podobnie jak w meczach towarzyskich, rolę sędziego może pełnić przeciwnik.

CZĘŚĆ 4: ZAWODNICY

1. Gra "na czas"

Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zwleka zbyt długo z wykonaniem lub wyborem zagrania, winien ostrzec zawodnika, że może to spowodować przyznanie partii przeciwnikowi.

2. Niesportowe zachowanie

W przypadku odmowy kontynuowania partii lub zachowania będącego, w opinii sędziego świadomie lub uporczywie niesportowym, włącznie z przedłużaniem czasu gry po ostrzeżeniu opisanym w punkcie 1. lub zachowaniem niedżentelmeńskim, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w partii. Sędzia winien również ostrzec zawodnika, że w przypadku powtórzenia się niesportowego zachowania może zostać zdyskwalifikowany w meczu.

3. Kary

Jeżeli partia jest kończona na podstawie przepisów części 4., wówczas zawodnik, z którego winy to nastąpiło:
- jeżeli gra toczyła się do osiągnięcia przez zawodnika określonej liczby punktów, traci swoje punkty, przeciwnik zaś otrzymuje taką liczbę punktów jaka potrzebna jest do uzyskania wyniku zwycięskiego w partii.
- jeżeli gra toczyła się do upłynięcia określonego czasu, czas przeznaczony już upłynął i mecz jest unieważniony.

4. Zawodnik oczekujący

Kiedy rozgrywający uderza, zawodnik oczekujący powinien unikać stania lub poruszania się w linii jego wzroku. Powinien on siedzieć lub stać w rozsądnej odległości od stołu.

5. Nieobecność

W przypadku nieobecności w sali gier, zawodnik oczekujący może wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego jego interesy i w razie potrzeby reklamującego faul. Pełnomocnik taki musi być przedstawiony sędziemu przed opuszczeniem sali gier przez zawodnika oczekującego.

6. Poddanie gry

Zawodnik może poddać grę tylko wtedy gdy jest rozgrywającym. Przeciwnik ma prawo odrzucić lub przyjąć poddanie, które w przypadku wybory wariantu kontynuowania, staje się nieważne.

CZĘŚĆ 5: OSOBY OFICJALNE

1. Sędzia przy stole

(A) Sędzia przy stole powinien:
- być jedyną i autorytatywną instancją rozstrzygającą o prawidłowości lub nieprawidłowości gry
- umieć podejmować decyzje pozwalające na prowadzenie prawidłowej gry w sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszych Przepisach.
- być odpowiedzialnym za właściwy przebieg gry, zgodny a niniejszymi Przepisami.
- interweniować w przypadku naruszenia Przepisów.
- czyścić bilę na rozsądną prośbę zawodnika
(B) Sędzia przy stole nie może:
- udzielać odpowiedzi innych niż przewidziane w niniejszych Przepisach.
- Sygnalizować, że zawodnik znajduje się w sytuacji wskazującej na możliwość popełnienia faulu.
- udzielać rad lub opinii w decydujących momentach gry, oraz
- odpowiadać na pytania dotyczące różnic punktowych.
(C) jeżeli sędzia przy stole nie widział dokładnie sytuacji wątpliwej, w celu podjęcia właściwej decyzji może zasięgnąć opinii sędziego punktowego, osoby oficjalnej lub innej osoby mającej lepszą możliwość obserwowania sytuacji.

2. Sędzia punktowy

Sędzia punktowy zaznacza zdobywane punktu na tablicy punktowej i asystuje sędziemu przy stole przy wypełnianiu obowiązków sędziego. W razie potrzeby pełni funkcję sekretarza.

3. Sędzia sekretarz

Sędzia sekretarz prowadzi rejestr podejść każdego wykonywanego zagrania, zaznacza ogłoszone faule, ilości hazardów, kanonów, punkty, sumy punktów każdego zawodnika lub strony. Sędzia sekretarz powinien odnotowywać wszystkie breaki zaś po skończonej partii podać średnią punktację przypadającą na jedno podejście.

4. Pomoc osób oficjalnych

(A) Na życzenie rozgrywającego, sędzia przy stole lub sędzia punktowy mogą podczas wykonywania przez niego zagrania przesunąć i trzymać w nowej pozycji źródła światła jeżeli cienie, powstające przy ich poprzedniej pozycji utrudniają wykonanie uderzenia.
(B) Dopuszczalne jest stosowne do okoliczności pomaganie przez sędziego przy stole lub sędziego punktowego zawodnikom niepełnosprawnym.

Meyers Billiards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Meyer Billiards © 2005
Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards